Realizujemy projekt zakup wyposażenia celem rozwoju oraz rozwój usług oferowanych przez Spółdzielnie Socjalną GROSIK

Logotyp granty

Celem inicjatywy jest rozszerzenie dotychczasowej oferty o usługi w sektorze remontowo-budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klientów indywidualnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez zakup elektronarzędzi oraz oprzyrządowania do tychże narzędzi, a także innych urządzenia i drobnego wyposażania służącego realizacji celu. Wymienione wyposażenie - urządzenia i narzędzia pozwolą, podnieść efektywność wykonywanych usług. Z kolei, zastosowanie wysokiej klasy narzędzi pozwoli na ich wykorzystywanie przez dłuższy czas ( zarówno jeśli chodzi o jednorazowy czas pracy jaki i o czas zużywania się sprzętu) to zaś pozwoli obniżyć koszty własne i wygenerować wyższy zysk. Zakup wyposażenia w ramach inicjatywy da nam możliwość na rozszerzenie świadczonych usług w sektorze remontowobudowlanym oraz usprawni Spółdzielni konkurowanie z innymi podmiotami świadczących podobne usługi (w sektorze remontowobudowlanym) na rynku.